Newyddion Diwydiant

Pa broblemau y dylid rhoi sylw iddynt wrth ddefnyddio hualau?

2021-07-26
(1) Cyn defnyddio'rhualau, gwiriwch ei allu dwyn yn ofalus, p'un a yw'r ymddangosiad wedi'i ddadffurfio neu wedi'i ddifrodi, ac a yw'r rhan gysylltiad yn gyfan i atal problemau.
(2) Cyfeiriad grym yhualaudylai fod yn gywir i'w atal rhag derbyn grym ochrol.
(3) When connecting ropes or rings, one should be set on the horizontal pin and the other should be set on the bend ring. It is not allowed to set on the two straight sections of the hualau respectively.
(4) Ar ôl gorffen y llawdriniaeth godi, tynnwch ef mewn pryd, mewnosodwch y pin croes yn y cylch tro, a gosod y cneuen. Gwaherddir yn llwyr daflu'rhualaui lawr o le uchel i'w atal rhag dadffurfio ac achosi difrod crac mewnol, ac i sicrhau ei fod yn gyfan.
(5) Mae rhan threaded yhualaudylid ei iro'n rheolaidd ag olew iro i'w wneud yn iro da ac nid yn rhydlyd.
(6) Ar ôl ei ddefnyddio, storiwch ef mewn lle sych, padiwch ef gyda bwrdd pren, a'i gadw'n iawn.

(7) It is not allowed to use hualaus with horizontal pins without threads. When it is necessary to use them, safe and reliable measures must be taken to prevent the horizontal pins from slipping out and causing accidents.