Newyddion Diwydiant

Ffyrdd o atal rhwd y bachyn bloc lifer â llaw

2021-07-23
Rhwd y lifer â llawbloc hook will reduce the safety of the operation and shorten the service life of the hook. Serious hooks may also break, causing major safety accidents. So how to protect the manual lever blocbachyn rhag rhydu?

Bydd bachau rhydlyd yn lleihau diogelwch y llawdriniaeth ac yn byrhau oes gwasanaeth y bachau. Gall bachau difrifol hefyd dorri ac achosi damweiniau diogelwch mawr. Felly sut i amddiffyn y lifer â llawblocbachyn rhag rhydu?
1. Mae olew iro yn aml yn cael ei roi ar fachyn y lifer â llawbloci atal y bachyn rhag rhydu.
2. The manual lever bloc is often cleaned, and it will rust if it is not cleaned for a long time. 
3. Bachyn y lifer â llawbloc does not come into contact with chemical corrosive substancesi atal y bachyn rhag rhydu. 
4. Clean the hooks in time after the manual lever bloc is exposed to rain to prevent the hooks from rusting.