Newyddion Diwydiant

Gwybod beth yw hualau

2021-07-26
Shackleyn fath o sling, a ddefnyddir yn helaeth mewn amrywiol ddiwydiannau megis pŵer trydan, meteleg, petroliwm, peiriannau, rheilffordd, diwydiant cemegol, porthladd, mwyngloddio, adeiladu ac ati. Mae'r hualau yr un peth â slingiau eraill. Mae ganddyn nhw eu set eu hunain o fanylebau cais ac annilysu. Nodyn ar gyfer defnyddio hualau: Rhaid i'r hualau gynnal y llwyth yn gywir.
Hynny yw, dylai'r grym effaith fod ar hyd echel llinell ganol yr hualau i atal plygu a llwythi ansefydlog, heb sôn am orlwytho. Defnyddio ac annilysu'rhualau should be rolled flexibly in the lifting hole, and no jamming is allowed. Phenomenon: The hualau body must not bear the effect of lateral bending moment, that is, the effect bearing capacity should be in the plane of the body.

Yr ongl uchaf a gynhwysir rhwng y rigio dwy goes a gludir gan yhualau cannot be greater than 120 degrees. The use and invalidation of hualaus The hualau is that when the wire rope sling is used as a binding sling, the horizontal pin part of the hualau should be connected with the keyhole of the wire rope sling. The appearance is when the rigging is lifted.

Y gwrthdaro rhwng y rhaff wifrau a'rhualau causes the hualau to roll, and there is a risk of detachment. The use and invalidation specifications of the hualau. The pin is deformed up to 5% of the original size; the bolt is necrotic or slippery.