Newyddion Diwydiant

Cyfarwyddiadau ar ddefnyddio hualau

2021-06-08
Er bod yr hualau yn rhan o'r offer codi, ni ellir tanamcangyfrif ei rôl. Mae'n hanfodol yn y gweithrediad codi. Mae gan yr hualau ei gwmpas defnydd a nodweddion swyddogaethol ei hun, felly mae'n rhaid ei ddeall yn glir.

Yn gyntaf oll, dylem ddeall y cymhwysiad a'r gweithrediad

1. Llwyth gweithio eithaf a chwmpas cymhwysiad yr hualau yw'r sylfaen ar gyfer archwilio a chymhwyso'r hualau yn arbrofol, a gwaharddir gorlwytho.

2. Yn y broses o godi, mae'r gwrthrychau y gwaharddir eu codi yn cael eu gwrthdaro a'u heffeithio.

3. Dylai'r broses godi fod mor sefydlog â phosibl, ac ni chaniateir i unrhyw un sefyll na throsglwyddo'r nwyddau islaw, er mwyn atal y nwyddau rhag cwympo a brifo pobl.

4. Mae angen ceisio codi unrhyw hualau cyn ei ddefnyddio. Dylai'r dewis o bwynt codi fod ar yr un llinell blymio â chanol disgyrchiant y llwyth codi.

5. Cyfernod llwyth gwaith yn y pen draw mewn hualau mewn amgylchedd tymheredd uchel ac isel

6. Ni ddylai trwch padeye y gwrthrych i'w godi ac ategolion rigio eraill sy'n gysylltiedig â'r pin hualau fod yn llai na diamedr y pin. Wrth ddefnyddio'r hualau, mae angen talu sylw i gyfeiriad straen yr effaith ar strwythur yr hualau. Os nad yw'n cwrdd â'r gofynion straen, bydd llwyth gweithio terfyn caniataol yr hualau yn cael ei leihau'n fawr.

Cynnal a chadw a chynnal a chadw

1. Ni chaniateir i'r hualau bentyrru, heb sôn am gronni pwysau, er mwyn osgoi dadffurfiad hualau.

2. Pan fydd craciau ac anffurfiad yn y corff bwcl, rhaid peidio â defnyddio'r dull weldio a gwresogi i atgyweirio'r hualau.

3. Rhaid amddiffyn ymddangosiad hualau rhag rhwd, ac ni chaiff ei storio mewn amgylchedd asid, alcali, halen, nwy cemegol, llaith a thymheredd uchel.

4. Rhaid i'r hualau gael ei gadw gan berson sydd wedi'i aseinio'n arbennig mewn man sych wedi'i awyru.

Mae angen ailosod yr hualau pan gaiff ei ddefnyddio i raddau.

1. Yn achos unrhyw un o'r amodau canlynol, rhaid ailosod neu sgrapio'r nwyddau.

2. Pan fydd dadffurfiad y corff hualau yn fwy na 10 ^, rhaid ailosod neu sgrapio'r rhannau.

3. Pan fydd y cyrydiad a'r traul yn fwy na 10% o'r maint enwol, rhaid ailosod neu sgrapio'r rhannau.

4. Os oes gan y corff hualau a'r siafft pin graciau trwy ganfod diffygion, dylid eu disodli neu eu taflu.

5. Mewn achos o ddadffurfiad sylweddol yn y corff hualau a'r siafft pin, bydd yn annilys.

6. Pan ddarganfyddir craciau a chraciau gan lygaid dynol, rhaid ailosod neu daflu'r rhannau