Newyddion Diwydiant

Sut i ddewis y sling cywir

2021-06-19

Dylai'r dewis o slingiau fod yn gydnaws â'r mathau o eitemau i'w codi, amodau amgylcheddol a gofynion penodol. Dylai'r slingiau gael eu harchwilio'n llym cyn eu defnyddio, a dim ond y rhai sy'n cwrdd â'r lliw diogelwch y gellir eu defnyddio. Os canfyddir nad oes modd defnyddio unrhyw slingiau sydd wedi'u difrodi mwyach, rhaid eu sgrapio. Pan fydd yn codi, rhaid i'r slingiau a ddewisir fod yr un hyd. Ni all y sling fod yn fwy na'i allu codi graddedig, ac ni all y sling fod yn fwy na'i lwyth gweithio diogel uchaf.