Newyddion Diwydiant

Mathau o glampiau

2021-06-19

Mae clampiau yn daenwyr arbennig ar gyfer codi eitemau gorffenedig. Gellir rhannu'r gwahanol ddulliau cynhyrchu grym clampio yn dri chategori: clampiau lifer, clampiau ecsentrig a chlampiau symudol eraill.
Mae grym clampio'r clamp lifer yn cael ei gynhyrchu gan bwysau'r deunydd ei hun trwy'r egwyddor lifer. Felly, pan fydd pellter yr ên yn aros yn gyson, mae'r grym clampio yn gymesur â phwysau marw'r gwrthrych crog, fel y gellir clampio'r nwyddau yn ddibynadwy.

Mae grym clampio'r clamp ecsentrig yn cael ei gynhyrchu gan hunan-bwysau'r deunydd trwy'r weithred hunan-gloi rhwng y bloc ecsentrig a'r deunydd.

Mae grym clampio'r clamp symudol arall yn cael ei gynhyrchu gan y mecanwaith sgriwio gan rym allanol, ac nid oes ganddo unrhyw beth i'w wneud â phwysau a maint y deunydd.